Inatsisartutforordning nr. 5 af 26. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering
(Vilkår for offentlige finansieringslån om lejefastsættelsen ved låntagers udlejning af boligen til juridiske personer)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk. 2:
Stk. 2. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse, hvor boligen udlejes til en juridisk person.”

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft 1. juli 2010.
Grønlands Selvstyre, den 26. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Jens B. Frederiksen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)