Offentliggjort på www.nanoq.gl den 22. december 2010

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 20. december 2010 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet

I medfør af § 8 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter fastsættes:Opgaver

§ 1. Kommunen varetager opgaver af informationsmæssig karakter ved personlige henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende hele skatteområdet for skatteforvaltningen. Kommunen udleverer blanketter, informationsmateriale med videre vedrørende skatteområdet, og er borgere og virksomheder behjælpelig med at hente det ønskede materiale på skatteforvaltningens hjemmeside.
Stk. 2. Kommunen samarbejder med, og henviser til det regionskontor i skatteforvaltningen, som kommunens borgere og virksomheder er tilknyttet. Kommunen bistår borgere og virksomheder fra andre kommuner i det omfang de henvender sig.


Videreformidling af forespørgsler m.v.

§ 2. Kommunen videreformidler henvendelser på skatteområdet, som falder uden for opgaverne nævnt i § 1, til skatteforvaltningen.


Samarbejde med skatteforvaltningen

§ 3. Skatteforvaltningen stiller blanketter, informationsmateriale med videre, som ikke er elektronisk tilgængelige, til rådighed for kommunen.


Økonomi

§ 4. Skatteforvaltningen afholder udgifter til trykning og forsendelse af blanketter, informationsmateriale med videre til kommunen.


Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 22 af 2. november 2006 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet.
Grønlands Selvstyre, den 20. december 2010
Palle Christiansen

 /

Jan H. Lynge-Pedersen