Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 2. juni 2010 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

I medfør af § 15 i landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., fastsættes:

 

§ 1.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v., ophæves.

§ 2.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2010.
Grønlands Selvstyre, den 2. juni 2010
Anthon Frederiksen

/

Hans-Erik Bresson