Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2010 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Idrættens Råd og Hjemmestyrets bekendtgørelse om Kulturråd.

I medfør af § 42, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed fastsættes:

 

§ 1.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 1. december 1995 om Idrættens Råd ophæves.

§ 2.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 16. marts 2001 om Kulturråd ophæves

§ 3.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre 21. januar 2010
Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen