23 november

EM2009/121

 

TILLÆGSBETÆNKNING

 
Afgivet af Erhvervsudvalget


vedrørende


Ændringsforslag


 til


Forslag til:
Inatsisartuts lov nr. xx af xx 2009 om Nunaoil A/S.

 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling

 

Afgivet til ændringsforslagets 2. behandling

 

Erhvervsudvalget har under behandlingen senest bestået af:


Inatsisartutmedlem Aqqaluaq Egede, fm., Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Niels Thomsen, nfm., Demokraterne
Inatsisartutmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut
Inatsisartutmedlem Per Berthelsen, Siumut
 


Udvalgets behandling af forslaget

Udvalget har på sit møde den 23. november gennemgået forslaget med bemærkninger. Flertallet kan tiltræde det af Naalakkersuisut fremsendte ændringsforslag.  Dette medfører, at Udvalget under indstillinger må indstille sit eget ændringsforslag til forkastelse.


Udvalgets indstilling

Et flertal bestående af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Atassut indstiller Erhvervsudvalgets ændringsforslag til forkastelse.

Repræsentanten fra Demokraterne finder dog anledning til at bemærke, at han ikke fuldt ud forstår Naalakkersuisuts politiske intentioner med deres ændringsforslag. Eftersom repræsentanten i udgangspunktet fandt Erhvervsudvalgets ønske om en skærpelse af kravene til de kommende bestyrelsesmedlemmer, direktion og muligheden for Inatsisartuts indsigt i driften af Nunaoil A/S berettiget og rimelig.

Et flertal bestående af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Atassut indstiller ændringsforslaget fra Naalakkersuisut til vedtagelse.

Et mindretal bestående af Siumut indstiller ændringsforslaget fra Naalakkersuisut til forkastelse. Mindretallet indstiller derfor Erhvervsudvalgets ændringsforslag til vedtagelse.

Mindretallet skal om Naalakkersuisuts ændringsforslag bemærke, at Siumut ikke finder det begrundet, at Naalakkersuisut ønsker at fjerne offentlighedens indsigt i aflønningen af bestyrelse og direktionen. Siumut ønsker at fremme transparens og gennemsigtighed i forvaltningen af Selvstyrets selskaber.

Med disse bemærkninger og ovenstående forståelse af ændringsforslaget skal Erhvervsudvalget overgive dette til 2. behandling.

 

Formand/næstformand