Landstingsforordning nr. 8 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner mv.
(Fjernelse af regler for sundhedsområdet i socialområdets lovgivning)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. foretages følgende ændringer:


1.
I § 1 ophæves stk. 2, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår: "eller institutioner under sundhedsvæsenet".

2. I § 2, stk. 1 og stk. 3 udgår: "eller institutioner under sundhedsvæsenet".

3. I § 3, stk. 1 og stk. 2 udgår: "eller institutioner under sundhedsvæsenet".

4. § 6 ophæves.

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2009.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Naja Petersen


Bemærkninger til forslag