Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 11. november 2008 om flagdage

I medfør af § 2 i landstingslov nr. 6 af 11. juni 1985 om Grønlands flag fastsættes:

 

§ 1. Officielle flagdage, hvor det grønlandske flag skal hejses fra alle offentlige bygninger, er:

1. januar Nytårsdag
6. januar  Hellig 3 kongers dag
5. februar Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag
6. februar Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries fødselsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
9. april Danmarks besættelse
16. april Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag
29. april Hendes Kongelige højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag
1. maj Årsdagen for Det Grønlandske Hjemmestyres indførelse/Arbejderdagen
Kristi himmelfartsdag
5. maj Danmarks befrielse
Pinsedag
2. pinsedag
26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag
5. juni Grundlovsdag
7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag
11. juni Hans Kongelige Højhed Prins Henriks fødselsdag
15. juni  Valdemarsdag/Genforeningsdag
21. juni Grønlands nationaldag
3. juli Hans Egede-dagen
24. oktober FN-dagen
21. december Solhvervsdag
24. december Juleaftensdag
25. december Juledag
26. december 2. juledag

§ 2. Flaget hejses senest klokken 09.00 og tages tidligst ned klokken 17.00 og senest klokken 20.00. På flagdage flages der på hel stang med undtagelse af de i stk. 2 og 3 nævnte flagdage.
Stk. 2. Langfredag flages der på halv stang. Såfremt anden officiel flagdag er sammenfaldende med Langfredag, flages der på halv stang hele dagen.
Stk. 3. På Danmarks besættelsesdag, den 9. april, flages der på halv stang indtil klokken 12.00, derefter på hel stang, jf. dog stk. 2.

§ 3. Nærværende bekendtgørelse udelukker ikke flagning på andre dage, for eksempel kirkelige helligdage eller almindelig lejlighedsflagning.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. november 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 17. juni 2005 om flagdage.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2008
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist