Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 30. juni 2008 om forbud mod salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover i Ammassalik Kommune.

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2. og § 27, stk. 3, i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Ammassalik Kommune.

§ 2. I Ammassalik Kommune er salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover forbudt.

§ 3. Ved overtrædelse af § 2 kan der idømmes bøde.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. juni 2008
Arkalo Abelsen

/

Susie Marthin