Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 23. juni 2008 om ikrafttrædelse af Landstingsforordning nr. 12 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (10 års undervisningspligt)

I medfør af § 2, stk. 1, i landstingsforordning nr. 12 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (10 års undervisningspligt), bestemmes, at denne landstingsforordning træder i kraft den 15. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. juni 2008
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen