Landstingslov nr. 6 af 7. maj 2007 om tillægsbevilling for 2006

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2006 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2006 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. maj 2007
Hans Enoksen

/

Lars-Emil Johansen


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)