22. marts 2007

FM 2007/29

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

vedrørende

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om  afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland
(Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen)

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Emilie Olsen, Atassut (formand)
Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut
Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne
Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit (suppleant)
Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut (suppleant)

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har på baggrund af forslagets 1. behandling under FM 2007 foretaget en gennemgang af lovforslaget med bemærkninger.


Lovforslagets formål.
Forslaget skal indhente en nogle teknisk betonede konsekvensrettelser af loven. Ændringerne er nødvendiggjort af ny lovgivning, som Landstinget vedtog under EM 2006 i forbindelse med en centralisering af skatteadministrationen.

Høring over lovforslaget.
Landsstyret har i betragtning af forslagets rent tekniske karakter valgt at se bort fra gennemførelsen af en høringsrunde. Skatte- og Afgiftsudvalget kan tilslutte sig, at en høring over lovforslaget efter omstændighederne har været undværligt.

Landstingets 1. behandling af lovforslaget.
Lovforslaget fik under 1. behandlingen uforbeholden støtte fra alle partiers ordførere.

Skatte- og Afgiftsudvalgets overvejelser.
Skatte- og Afgiftsudvalget noterer sig, at forslaget ikke medfører ændrede skatter eller øvrige belastninger for borgerne, virksomheder eller det offentlige. Forslaget foretager endvidere to nyttige præciseringer af henholdsvis ethanolafgiftens forfaldstidspunkt og Landstyrets adgang til at fastsætte regler om kontrolforanstaltninger.

Skatte- og Afgiftsudvalget finder på denne baggrund i lighed med et enigt Landsting under forslagets 1. behandling, at lovforslaget bør nyde fremme.

Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling.
Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller med de foranstående bemærkninger, at Landstinget under sin 2. behandling vedtager det fremsatte lovforslag i sin foreliggende form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive forslaget til Landstingets 2. behandling.

 

Emilie Olsen, Formand

Doris Jakobsen

Olga P. Berthelsen

Palle Christiansen

Jens Lars Fleischer