Landstingslov nr. 17 af 20. november 2006 om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik
(Nye uddannelser under Ilisimatusarfik)

 

§ 1

I landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:
"§ 3a. Uddannelsernes længde, indhold, fagligt niveau og formelle opbygning udformes, så de svarer til nationale og internationale uddannelsestilbud, og således at meritoverførsel, studenterudveksling og international anerkendelse kan opnås.

§ 3b. Ilisimatusarfik kan tildele følgende akademiske grader:
1) Bachelor, normeret studie på 3 år, svarende til 180 ECTS-point.
2) Professionsrettet bachelor, normeret studietid på 3-4 år, svarende til 180 til 240 ECTS-point.
3) Akademisk diplomuddannelse, normeret studietid på 1 år, svarende til 60 ECTS-point.
4) Master, normeret studietid på 1 år, svarende til 60 ECTS-point.
5) Kandidat, normeret studietid på 2 år, svarende til 120 ECTS-point.
6) Ph.D., normeret studietid på 3 år, svarende til 180 ECTS-point.".

2. I § 19 indsættes som nr. 6:
"6) Meritoverførsel mellem uddannelser indenfor Ilisimatusarfik og mellem Ilisimatusarfiks uddannelser og nationale og internationale uddannelsesinstitutioners uddannelser.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Tommy Marø


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)