Landstingslov nr. 9 af 1. juni 2006 om tillægsbevilling for 2005

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2005 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2005 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. juni 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)