Landstingslov nr. 6 af 28. marts 2006 om finanslov for 2006

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2006 fastsættes i bilag 1, Bevillingsoversigt.

§ 2. Tekstanmærkninger for 2006 fastsættes i bilag 2, Tekstanmærkninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. marts 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)