Landstingsforordning nr. 12 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(10 års undervisningspligt)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 15. april 2003 foretages følgende ændringer:

1. I § 3 udgår ", jf. dog § 26, stk. 1".

2. I § 18, stk. 6, ændres "8." til: "9.".

3. I § 26, stk. 1, ændres "9 år" til: "10 år".

4. To steder i § 26, stk. 3, ændres "8 års" til: "9 års".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft ved Landsstyrets udstedelse af en bekendtgørelse herom.
Stk. 2. Landstingsforordningen finder ikke anvendelse på de elever, der går i 9. klasse på ikrafttrædelsestidspunktet.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Tommy Marø


Bemærkninger til forslag