Landstingsforordning nr. 9 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge
(Præcisering af hjemmelsregel vedrørende plejefamiliers forhold)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, som ændret ved landstingsforordning nr. 9 af 14. november 2004, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for plejefamiliers forhold.".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. december 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)