Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af sommertid

I medfør af § 1 i landstingslov nr. 14 af 19. oktober 1989 om anvendelse af sommertid fastsættes: 

 

§ 1. Der anvendes en særlig tidsregning, sommertid, i perioden fra sidste weekend i marts til sidste weekend i oktober.

§ 2. Sommertiden begynder for grønlandsk normaltids vedkommende den sidste lørdag i marts kl. 22.00, idet klokketiden ændres til kl. 23.00.
Stk. 2. I Ittoqqortoormiit, der ikke følger grønlandsk normaltid, begynder sommertiden den sidste søndag i marts kl. 00.00, idet klokketiden ændres til kl. 01.00.
Stk. 3. I forsvarsområdet ved Pituffik samt i Danmarkshavn begynder der ikke sommertid.

§ 3. Sommertiden ophører for grønlandsk normaltids vedkommende den sidste lørdag i oktober kl. 23.00, idet klokketiden ændres til kl. 22.00.
Stk. 2. I Ittoqqortoormiit, der ikke følger grønlandsk normaltid, ophører sommertiden den sidste søndag i oktober kl. 01.00, idet klokketiden ændres til kl. 00.00.
Stk. 3. For så vidt angår den dobbelt forekommende time, jf. stk. 1 og 2, betegnes den første time som kl. 22.00 A, henholdsvis kl. 00.00 A, og den kommende time som kl. 22.00 B, henholdsvis kl. 00.00 B.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 11. marts 1994 om fastsættelse af sommertid for året 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. oktober 2006
Hans Enoksen

/

Peter Schultz