Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

I medfør af § 2, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme fastsættes:

 

§ 1. På liste A i bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme optages Svær Akut Respiratorisk syndrom (SARS).
Stk. 2. På liste B i bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme optages Verotoxin producerende Escherichia Coli (VTEC) og Methicillin resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).
Stk. 3. Bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme affattes herefter, som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2006
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal


Bilag 1

Liste A

Til alment farlige sygdomme henregnes følgende sygdomme:

Dansk betegnelse Latinsk betegnelse International betegnelse

Kopper Variola Smallpox
Plettyfus Typhus exanthematicus Typhus fever
Tilbagefaldsfeber Febris recurrens Relapsing fever
Pest Pestis Plague
Spedalskhed Lepra Leprosy
Marburg-sygdom Marburg virus disease
Lassa-feber Lassa fever
Ebola-sygdom Ebola virus disease
Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

 

Liste B

Til øvrige smitsomme sygdomme henregnes følgende sygdomme:

Dansk betegnelse Latinsk betegnelse International betegnelse

Kolera Colera asiatica Cholera
Tyfus Febris typhoidea Typhoid fever
Paratyfus Febris paratyphoidea Paratyphoid fever
Salmonella infektioner Salmonellosis Salmonellosis
Bacillær dysenteri Dysenteria bacterialis Shigellosis
Polio Poliomyelitis anterior acuta Poliomyelitis
Meningokok-meningitis Meningitis cerebrospinalis epidemica Meningococcal meningitis
Meningokok-sepsis Sepsis meningococcica Meningococcal septicemia
Tuberkulose Tuberculosis Tuberculosis
Epidemisk gulsot Hepatitis epidemica Hepatitis A
Verotoxin-producerende Escherichia Coli (VTEC) Verotoxin-producing Escherichia Coli (VTEC)
Methicillin-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Methicillin resistant Staphylococcus Aureus