Landstingslov nr. 1 af 21. maj 2004 om tillægsbevilling for 2003

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2003 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2003 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt

 

 

Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)