Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 18. november 2004 om flagdage

I medfør af § 2 i landstingslov nr. 6 af 11. juni 1985 om Grønlands flag fastsættes:


§ 1.
Officielle flagdage, hvor det grønlandske flag skal hejses fra alle offentlige bygninger, er:

1. januar Nytårsdag
6. januar Hellig 3 kongers dag
5. februar Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag
Langfredag
Påskedag
9. april Danmarks besættelse
16. april Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag
29. april Hendes Kongelige Højhed prinsesse Benediktes fødselsdag
1. maj Årsdagen for Det Grønlandske Hjemmestyres indførelse/Arbejderdagen
5. maj Danmarks befrielse
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag
26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag
5. juni Grundlovsdag
7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag
11. juni Hans Kongelige Højhed Prins Henriks fødselsdag
15. juni Valdemarsdag/Genforeningsdag
21. juni Grønlands nationaldag
30. juni Hendes Kongelige Højhed prinsesse Alexandras fødselsdag
3. juli Hans Egede-dagen
24. oktober FN-dagen
24. december Juleaftensdag
25. december Juledag

§ 2. Flaget hejses senest klokken 09.00 og tages tidligst ned klokken 17.00 og senest klokken 20.00. På flagdage flages der på hel stang med undtagelse af de i stk. 2 og 3 nævnte flagdage.
Stk. 2. Langfredag flages der på halv stang. Såfremt anden officiel flagdag er sammenfaldende med Langfredag, flages der på halv stang hele dagen.
Stk. 3. På Danmarks besættelsesdag, den 9. april, flages der på halv stang indtil klokken 12.00, derefter på hel stang, jf. dog stk. 2.

§ 3. Nærværende bekendtgørelse udelukker ikke flagning på andre dage, for eksempel kirkelige helligdage eller almindelig lejlighedsflagning.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2004.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 16. maj 2002 om flag-dage.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. november 2004
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist