1. december 2003

EM 2003/145

 

Ændringsforslag


til


Forslag til
Landstingslov nr. xx af xx.xx 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investeringer i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

 

Fremsat af Landsstyret til 2. behandling

 

§ 1.

I forslag til Landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. foretages følgende ændringer:

 

1. I § 15, stk.2, § 15, stk. 4, § 16, stk. 3 ændres "Tilsynsrådet for Kommunerne" til "Landsstyret"

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.