Landstingslov nr. 8 af 12. november 2001 om finanslov for 2002

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2002 fastsættes i bilag 1, Bevillingsoversigt.

§ 2. Tekstanmærkninger for 2002 fastsættes i bilag 2, Tekstanmærkninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt

 


Bilag 1, Bevillingsoversigt

Bilag 2, Tekstanmærkninger