Landstingslov nr. 4 af 31. maj 2001 om landstingstillægsbevillingslov 2000

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2000 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2000 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 2000 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt

 

 


Bemærkninger til forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2000 (HTM-format)

Bemærkninger til Landstingstillægsbevillingslov 2000, bilag 2, tekstanmærkninger (HTM-format)