Landstingslov nr. 2 af 31. maj 2001 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland. (Betingelser for næringsbrev).

 

§ 1.

I landstingslov nr. 8 af 16. november 1984 om næringsvirksomhed i Grønland indsættes i § 4 som stk. 3:

"Stk. 3. Betingelserne i stk.1, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, om dansk indfødsret og bopæl i Grønland for direktører og bestyrelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder ikke anvendelse, når dette har hjemmel i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af Landsstyret."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2001
Grønlands Hjemmestyre den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen

 

 


Bemærkninger til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland.

Bemærkninger til ændringsforslag