5. december 2001 EX 2001/04

 

Forslag til Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.
(Siumut og Atassut)

 

Forelæggelsesnotat

 

Landstinget behandlede og vedtog på Landstingets Efterårsmøde 2001, som dagsordenspunkt 78, et Forslag fra Landstingets formandskab til Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Der er i tiden efter forslaget vedtagelse rejst et betydeligt folkeligt krav om ophævelse af den nye landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Den folkelige protest mener Siumut og Atassut ikke man kan sidde overhørig. Derfor fremsætter Siumut og Atassut forslag til landstingslov om ophævelse af den nye vederlagslov og ikraftræden af den gamle vederlagslov. Til landstingets orientering vedlægges kopi af den gamle vederlagslov fra 1993.

Protesterne viser, at et flertal i landstinget havde en anden vurdering end en stor del af befolkningen. Vi kan for eksempel pege på, at niveauet for vederlaget og andre dele af den nye vederlagslov ikke var tilstrækkeligt afstemt i forhold til det grønlandske arbejdsmarked. For at imødekomme protesterne og for at få udarbejdet en vederlagslov som alle kan leve med, har Siumut og Atassut også fremsat forslag til landstingsbeslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe til revision af reglerne for vederlag m.v. til medlemmer af landstinget og landsstyret.

Med disse bemærkninger overlader Siumut og Atassut´s landstingsgrupper forslag til Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. til landstingets velvillige behandling og indstiller at forslaget overgår til 2. behandling i den foreliggende form.