BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til landstingslov om
erhvervsfremme indenfor turismeerhvervet og landbaserede erhverv

 

Afgivet til forslagets 2. behandlingLandstingets Erhvervsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut, formand
Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut
Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

 

Udvalgsarbejdet

Landstingets Erhvervsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået forslag til landstingslov om erhvervsfremme indenfor turismeerhvervet og landbaserede erhverv med bemærkninger på tre møder.

 

Indstilling og politiske bemærkninger

Udvalget har under sin behandling af forslaget undersøgt, hvori forskellen mellem finansieringsordningerne i lovforslagets 8, stk. 2 og 13, stk. 2 består. Dette spørgsmål blev rejst ved 1.behandlingen. Udvalget skal i den forbindelse bemærke, at 8, stk. 2 vedrører Landsstyrets garantistillelse for lån, som er opnået i en bank, en sparekasse, et godkendt realkreditinstitut, i Vestnordenfonden eller en kombination af disse, mens 13, stk. 2 omhandler lånefinansiering fra Unnuisa-fonden.

Udvalget skal desuden opfordre Landsstyret til at samarbejde med Sulisa A/S i forbindelse med Landsstyrets administration af de forskellige ordninger. Endvidere opfordres Landsstyret til at overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at udpege en repræsentant for Sulisa A/S i forbindelse med Landsstyrets udpegelse af medlemmer i Unnuisas bestyrelse.

Endelig skal udvalget opfordre Landsstyret til at undersøge muligheden for at afgiftspålægge udenlandske krydstogtskibe, som bevæger sig ind i grønlandsk territorialfarvand og som ankrer op uden at gå ind i nogen grønlandsk havn. Endvidere opfordres Landsstyret til at undersøge, hvilke muligheder, der findes for indførelse af lodspligt på disse krydstogtsskibe, når de befinder sig i grønlandsk farvand.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Erhvervsudvalg overgive forslag til landstingslov om erhvervsfremme indenfor turismeerhvervet og landbaserede erhverv til 2. behandling.

 

Simon Olsen, Formand

Johan Lund Olsen

Per Rosing-Petersen

Finn Karlsen

Mads Peter Grønvold