BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov
om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Erhvervsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut, formand
Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Finn Karslen, Atassut
Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

 

Udvalgsarbejdet

Landstingets Erhvervsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001/18 gennemgået forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg med bemærkninger på to møder.

 

Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget har med særlig tilfredshed noteret sig, at bygderådene gives mulighed for at deltage i forbrugerudvalgenes arbejde.

Herefter indstiller et enigt udvalg forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg til vedtagelse uændret.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Erhvervsudvalg overgive forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg til 2. behandling.

 

Simon Olsen, formand

Johan Lund Olsen

Per Rosing-Petersen

Finn Karlsen

Mads Peter Grønvold