Landstingsforordning nr. 7 af 31. maj 2001 om forbud mod visse dopingmidler

 

I medfør af §§ 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Landstingsforordningen finder anvendelse på følgende grupper af dopingmidler:
1) Anabole steroider.
2) Testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning.
3) Væksthormon.
4) Erytropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn.
5) Midler, som øger produktion og frigørelse af
a) væksthormon,
b) testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning eller
c) naturligt erytropoietin.

§ 2. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler denne forordning gælder for.

§ 3. De i §§ 1 og 2 omhandlede dopingmidler må ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål.
Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling skal, for så vidt angår privatpersoner, være lægeordineret.
Stk. 3. Landsstyret kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for dispensationen.

§ 4. For overtrædelse af § 3, stk. 1, eller vilkår som nævnt i § 3, stk. 3, 2. pkt. kan idømmes bøde og konfiskation.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde og konfiskation.

§ 5. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Alfred Jakobsen

 

 


Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om forbud mod visse dopingmidler