Landstingsforordning nr. 18 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om drift, administration og lejefastsættelse i de offentlige udlejningsboliger)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk 4:
"Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om administration og drift af Hjemmestyret og kommunernes udlejningsejendomme, herunder om administrationsbidragets bestanddele og opdeling i bidrag og gebyr, kapitalforvaltning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og revision."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen

 


Bemærkninger

Betænkning