Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 13. september 2001 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring.

 

I medfør af § 6, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger fastsættes følgende:

 

§ 1. I en husstand indgår alle voksne og børn, der har fast bopæl i boligen.
Stk. 2. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster for det nærmest forudgående slutlignede år.

§ 2. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 180.000 for en husstand uden børn.
Stk. 2.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 372.000 for en husstand med 1 barn.
Stk. 3.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 396.000 for en husstand med 2 børn.
Stk. 4.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 408.000 for en husstand med 3 børn.
Stk. 5.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 416.000 for en husstand med 4 børn.
Stk. 6.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 428.000 for en husstand med 5 børn.
Stk. 7.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 444.000 for en husstand med 6 eller flere børn.

§ 3.  Egenandelen for forskellige indkomstintervaller op til  grænsebeløbet i § 2 fremgår af bilag 1 (PDF-format).

§ 4.  Boligsikring på under kr. 1.200 pr. år kommer ikke til udbetaling. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør minimumsbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 5. Boligsikring kan højst udgøre kr. 60.000 pr. år for en husstand. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør maksimumbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2001
Jørgen Wæver Johansen

/

Martha Abelsen

 

 


Bilag 1. (udarbejdet i PDF format). Acrobat reader kan  downloades fra forsiden på www.gh.gl