Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 19. juni 2001 om ophævelse af hjemmestyrets bekendtgørelse om udhandling af stærke drikke i bygder i Ilulissat kommune.

 

I medfør af § 26 i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 19. juni 1990 om udhandling af stærke drikke i bygder i Ilulissat kommune ophæves med virkning fra den 1. juli 2001.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 25. juni 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juni 2001
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen