Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 1. juni 2001 om betingelser for næringsbrev til aktie - og anpartsselskaber

 

I medfør af  § 4, stk. 3 i landstingslov nr. 8 af 16. november 1984 om næringsvirksomhed i Grønland som ændret ved Landstingslov nr. 2 af 31. maj 2001 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på aktie - og anpartsselskaber registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

 

Næringsbrev

§ 2. Næringsbrev udstedes efter ansøgning til aktie- eller anpartsselskaber registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen:
1) når flertallet af medlemmerne i direktionen har bopæl i Grønland,
2) når direktørerne og bestyrelsesmedlemmerne er myndige eller efter myndighedsloven har fået tilladelse til på egen hånd at drive den næring, hvortil næringsbrev kræves og ikke er under konkurs.

 

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. juni 2001
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen