Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 12. januar 2001 om midlertidigt stop for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune.

 

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2 og § 27, stk. 3 i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Alt salg og al udskænkning af stærke alkoholholdige drikke er forbudt i Illoqqortoormiut kommune.

§ 2. Ved overtrædelse af § 1 kan der idømmes bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. januar 2001
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen