Landstingslov nr. 8 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland (normering af stillinger).

 

§ 1.

I landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, som ændret ved § 1 i landstingslov nr. 3 af 20. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:
"§ 2. Tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre optages på et normativ. Normeringen af de kommunale tjenestemandsstillinger sker gennem et kommunalt normativ.
Stk. 2. Klassificering af tjenestemandsstillinger fastsættes efter reglerne i kapitel 12."

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000.
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag