Landstingslov nr. 6 af 11. november 2000 om ændring af Landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

 

§ 1.

I Landstingslov nr. 11 af 30. oktober 1998 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner foretages følgende ændringer:

1. I § 2 nr. 7 og 8 udgår: ", jfr. dog § 4".

2. § 5 ophæves.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft 1. januar 2001.
Stk.2. I forhold til landstingslov om indkomstskat får bestemmelsen i § 1 først virkning fra og med indkomståret 2002.

 

§ 3.

Landsstyret varetager administrationen af lovgivningen vedrørende Kangerlussuaq efter lovgivningen om områder uden for kommunal inddeling indtil udgangen af 2001. Finansieringen heraf afholdes som hidtil af landskassen indtil udgangen af år 2001. Sisimiut Kommune varetager herefter administrationen af Kangerlussuaq samt finansieringen heraf som en bygd under Sisimiut kommune.
Stk. 2. Borgerrådet i Kangerlussuaq fortsætter indtil 30. april 2001 og finansieres af landskassen.
Stk. 3. I overgangsperioden fra 1. januar til 31. december 2001 kan Landsstyret uddelegere kompetence efter lovgivningen om områder uden for kommunal inddeling vedr. Kangerlussuaq til Sisimiut Kommune mod at afholde kommunens udgifter hertil.
Grønlands Hjemmestyre den 11. november 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)