6. oktober 2000

EM 2000/10

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Lovudvalg

vedrørende

Forslag til Landstingslov om ændring af  Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

Afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget

 

Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Anders Andreassen (Siumut), formand
landstingsmedlem Olga Poulsen (Inuit Ataqatigiit), næstformand
landstingsmedlem Lars Karl Jensen (Siumut)
landstingsmedlem Anders Nilsson (Atassut)
landstingsmedlem Anthon Frederiksen (Kattusseqatigiit)

 

Politiske partier, som er repræsenteret i Landstinget, har i henhold til Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde ret til økonomisk tilskud. Samme ret har medlemmer af Landstinget, som er valgt i kandidatforbund med hinanden. Endelig har også landstingsmedlemmer valgt som enkeltkandidater ret til et sådant tilskud.

Den gældende landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde giver imidlertid ikke mulighed for at yde økonomisk tilskud til medlemmer af Landstinget, som er valgt for et parti eller et kandidatforbund, men som siden er overgået til at stå udenfor parti eller kandidatforbund.

Det fremlagte forslag er fremsat med henblik på at afhjælpe dette problem.

Et enigt Lovudvalg tilslutter sig forslagets intentioner. Demokratiske principper tilsiger, at retten til økonomisk tilskud til det politiske arbejde bør omfatte ethvert Landstingsmedlem uden undtagelse.

Et enigt Lovudvalg finder imidlertid, at der kunne være grund til at foretage en mere gennemgribende revision af landstingsloven. Blandt andet er det efter udvalgets opfattelse mindre hensigtsmæssigt, at antallet af opnåede stemmer ved sidste valg indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddets størrelse. Dette beregningsgrundlag bevirker, at to partier med samme antal medlemmer i Landstinget, og dermed samme behov for sekretærbistand m.v., ikke kan være sikre på at modtage samme tilskud.

Lovudvalget er dog opmærksom på, at en sådan revision bør foretages på baggrund af grundige overvejelser, således at princippet om lige adgang til sekretærbistand m.v. i videst mulig udstrækning kan tilgodeses. Lovudvalget skal derfor opfordre til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at forberede en sådan lovrevision.

Med disse bemærkninger indstiller et enigt Lovudvalg det foreliggende forslag til Landstingets vedtagelse.

 

Anders Andreassen, Siumut
udvalgsformand


Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit

Lars Karl Jensen, Siumut

Anders Nilsson, Atassut

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit