Landstingslov nr. 4 af 11. november 2000 om finanslov for 2001

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2001 fastsættes i bilag 1, Bevillingsoversigt.

§ 2. Tekstanmærkninger for 2001 fastsættes i bilag 2, Tekstanmærkninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt