Landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget

 

§ 1

I Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget foretages følgende ændringer:

1. § 10 affattes således:
"§ 10. Finansloven vedtages inden den 15. november året forud for finansåret".

2. I § 34 indsættes som stk. 7:
"Stk. 7. Bestemmelsen i § 10 træder i kraft den 1. juni 2000."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2000.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 23. maj 2000

 

Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)