27. marts 2000

FM 2000 / 09

 

Forslag til Landstingslov nr. xx af xx. maj 2000 om ændring af Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget

 

§ 1

I Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget foretages følgende ændringer:

1. § 10 affattes således:
"§ 10. Finansloven vedtages inden den 1. december året forud for finansåret".

2. I § 34 indsættes som stk. 7:
"Stk. 7. Bestemmelsen i § 10 træder i kraft den 1. juni 2000."


§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den xx. maj 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt