10. maj 2000

FM 2000 / 09

 

ÆNDRINGSFORSLAG

til

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget

 

Fremsat af Landsstyret til anden behandlingen.

Til § 1

1. I § 1 ændres "1. december" til: "15. november"

 

Bemærkninger

Det foreslås, at fristen fastsættes til inden 15. november af hensyn til den kommunale budgetlægning.