Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2000 om ophævelse af hjemmestyrets bekendtgørelse om udbud af arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med finansiering fra hjemmestyret.

 

§ 1. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober 1994 om udbud af arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med finansiering fra hjemmestyret ophæves med virkning fra den 1. oktober 2000.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. september 2000.
Steffen Ulrich-Lynge

/

Jens K. Lyberth