Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 16. august 2000 om udhandling af alkoholholdige drikke i bygder i Ammassalik Kommune.

 

I medfør af § 28, stk. 1, nr. 3 og § 29, stk. 3 i landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq i Ammassalik kommune.

§ 2.
I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq, kan udhandling af svage drikke ske frit.

§ 3. I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq kan øl med en styrke på 4,10 volumenprocent alkohol og derover udhandles frit.
Stk. 2. Udhandling af stærke drikke iøvrigt kan alene ske efter forudgående bestilling.

§ 4. For udhandlingen gælder iøvrigt de af landsstyret fastsatte bestemmelser om tidsrum for udhandling af stærke og svage drikke.
Stk. 2. Udlevering af forudbestilte drikke kan ligeledes kun ske indenfor de fastsatte udhandlingstidsrum.

§ 5. Ved overtrædelse af § 3, stk. 2 og § 4 kan der idømmes bøde.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 13. februar 1997 om udhandling af alkoholholdige drikke i bygder i Ammassalik kommune.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 16. august 2000

 

 

Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen