Landstingslov nr. 3 af 23. maj 2000 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 29. oktober 1999, ændres i § 27, stk. 2 og § 29, stk. 2 "1. november" til: "15. november"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft 1. juni 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. maj 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Ændringsforslag til 3. behandling (vedtaget)