Landstingsforordning nr. 2 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

 

§ 1

I Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge foretages følgende ændring:

1. Efter § 40 indsættes:
"§ 40 a. Døgninstitutionerne skal afgive en årsberetning til Landsstyret. Landsstyret skal senest ved Landstingets forårssamling afgive en samlet årsberetning til Grønlands Landsting.
Stk 2. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender fastsætter de nærmere regler for aflevering, form og indhold m.v. for døgninstitutionernes årsberetninger"

 

§ 2

Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 23. maj 2000

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen