Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 9. maj 2000 om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært.

 

I medfør af § 5, stk. 2 i landstingslov nr. 7 af 16. november 1984 om restauration- og hotelvirksomhed m.v. i Grønland fastsættes:

 

§ 1. For udstedelse af næringsbrev og duplikateksemplar heraf betales et gebyr til Landskassen på 200 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. Juni 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 9 af 21. maj 1997 om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært.

 

Grønlands Hjemmestyre, den 9. maj 2000.

 

Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen