Landstingslov nr. 11 af 6. november 1997 om landstingstillægsbevillingslov 2/1997

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1997 fastsættes i bilag l.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1997 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1997 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3