Landstingslov nr. 7 af 6. november 1997 om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

 

§ 1

I landstingslov nr. 2 af 6. maj 1989 om skattebegunstiget opsparing, som ændret ved landstingslov nr. 15 af 30. oktober 1992, foretages følgende ændringer:

 

1. I § l, stk. 2, nr. 6 affattes 2. punktum således:
"Pengeinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og investeringsforeninger anses ikke for erhvervsdrivende i denne sammenhæng."

2. I § 2 a, stk. l ændres "§ l, stk. 2, nr. 1-3" til: "§ l, stk. 2, nr. 1-3 og 5-6"

3. I § 2 a, stk. 2, 2.punktum ændres "5 år" til: "10 år"

4. I § 5, stk. 2 ændres "50.000 kr." til: "100.000 kr."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte