Landstingslov nr. 4 af 6. juni 1997 om ændring af Landstingslov om anlæg af flyvepladser.

 

§ 1

I Landstingslov nr. 4 af 12. juni 1995 om anlæg af flyvepladser affattes § l således:

"§ 1. Med det formål at omlægge den interne grønlandske flytrafik til væsentligt at være baseret på anvendelse af fastvingede fly, bemyndiges landsstyret til at anlægge flyvepladser med evt. tilhørende tilslutningsveje til nærmeste kommunale vej ved følgende lokaliteter: Qaarsut, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Qaanaaq, Upernavik, Paamiut.
Stk. 2. Indenfor den af Landstinget vedtagne anlægsperiode fastsætter Landsstyret igangsætningstidspunktet for anlægsarbejdet for hver af de i stk. l nævnte flyvepladser."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 15. juni 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. juni 1997.
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen