Landstingslov nr. 3 af 4. juni 1997 om landstingstillægsbevillingslov 1/1997

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1997 fastsættes i bilag l.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1997 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1997 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. juni 1997
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3