bilag 3

Normeringsændring tjenestemandsstillinger, jvf.§3

 

01.01.01 Landstingets Bureau
Konsulent (uklass.) + 1
10.01.01 Landsstyrets Sekretariat
Ledende konsulent (uklass.) + 1
Afdelingsleder (29) + 1
Betjent (12) + 1
Assistent (12) + 4
Betjent (9) + 5
20.01.01 Økonomidirektoratet
Kontorchef (uklass.) + 1
Kontorfuldmægtig (23) + 1
24.01.01 Skattedirektoratet
Kontorchef (uklass.) + 1
Afdelingsleder (uklass.) + 1
26.01.01 Personaledirektoratet
Afdelingsleder (29) - 1
Betjent (12) - 1
Assistent (12) - 4
Betjent (9) - 5
40.12.10 Ilinniarfissuaq
Studieleder (3 5) - 1
Adjunkt/lektor (16/31) - 3
Faglærer (18/26) - 3
40.12.21 Sprogskolen
Rektor (uklass.) -f 1
Adjunkt/lektor (16/31) + 4
Kontorfuldmægtig (23) + 1
40.12.22 Socialrådgiveruddannelsen/ISI
Rektor (uklass.) + 1
Adjunkt/lektor (16/31) + 3
Faglærer (18/26) + 3
40.13.01 Uddannelsesstøtteforvaltningen
Konsulent (uklass.) + 1
40.14.10 Det Grønlandske Landsbibliotek
Konsulent (uklass.) + 1
60.01.01 Direktoratet for Sundhed og Forskning
Ledende dyrlæge (37) - 1
Dyrlæge (36) - 1
Kontorchef (36) - 1
Kontorchef (uklass.) + 1
61.01.01 Direktoratet for Miljø og Natur
Direktør (uklass.) + 1
Ledende dyrlæge (37) + 1
Dyrlæge (36) + 1
Dyrlæge (uklass.) + 2
Kontorchef (36) + 1
Kontorchef (uklass.) + 1
61.01.13 Grønlands Naturinstitut
Afdelingschef (uklass.) + 2
Afdelingschef (35) - 2
70.01.01 Direktoratet for Erhverv, Trafik og Forsyning
Afdelingschef (37) - 1
Kommitteret (uklass.) + 1